Veeam Commercial: availability suite standard (includes veeam backup & replication standard + veeam one) for vmware - new license (v-vasstd-vs-p0000-00)